slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

IZBORI 2021 - Znam koga biram: CETINJSKA URA - Građanski pokret URA - Može Cetinje! Može Crna Gora!

on . Posted in Znam koga biram

URA odgovori
Aktivna zona
je u cilju promocije i afirmacije lokalne demokratije pokrenula program ,,Znam koga biram''. Ovaj program je pokrenut tokom lokalnih izbora 2017. godine, kada smo na javnim diskusijama okupili veliki broj građana/ki Cetinja, a sa kandidatima/kinjama za odbornike/ce u lokalnom parlamentu razgovarali o tri ključne teme: infrastrukturni razvoj grada, zapošljavanje i turistički potencijali grada.

U uslovima pandemije virusa korona, naši planovi su morali da se usklade sa važećim mjerama za suzbijanje virusa, te ovogodišnji program ,,Znam koga biram 2.0'' organizujemo u online formatu. Naime, Aktivna zona je odlučila da svim partijama/izbornim listama koje učestvuju na ovogodišnjim lokalnim izborima uputi po sedam pitanja. Fokus ovih pitanja su mladi ljudi (od 15 do 30 godina), njihov položaj i budućnost u gradu, a odnose se na sljedeće oblasti: zapošljavanje, stambena i socijalna politika, obrazovanje, razvoj infrastrukture, kultura, zastupljenost na izbornim listama i načini njihovog uključivanja u procese donošenja odluka.
 
U nastavku predstavljamo odgovore izborne liste CETINJSKA URA - Građanski pokret URA - Može Cetinje! Može Crna Gora!:
 
1. Veliki broj istraživanja pokazuju da je najveći problem mladih visoka stopa nezaposlenosti. U slučaju da budete dio nove gradske uprave, koje su to konkretne mjere koje ćete preduzeti u cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, odnosno uspostavljanja mehanizama lokalne uprave za razvoj preduzetništva i drugih programa za podršku zapošljavanja mladih (sa posebnim akcentom na mlade OSI i žene)?
 
- Cetinje svoju šansu mora tražiti kroz razvijanje porodičnih, malih i srednjih preduzeća, kroz stvaranje uslova za upliv stranih i domaćih investicija, a sve to rješavanjem postojećih problema u biznis zonama i jačanju Biznis centra koji bi bio istinska podrška preduzetnicima. Smatramo da bi se na taj način otvorila nova radna mjesta u kojima bi mladi sugrađani na najbolji način pristupili tržištu rada i pokazali svoj potencijal, naročito kada su u pitanju OSI i žensko preduzetništvo.
 
- Turizam je velika razvojna šansa Cetinja, a samim tim i neiskorišćen potencijal za smanjenje visoke stope nezaposlenosti u Prijestonici. Cilj nam je razvijanje sportsko-rekreativnog, avanturističkog, vjerskog, kulturnog, lovnog i ribolovnog, eko, seoskog ali i ostalih vidova turizma. Sve to treba upotpuniti razvojem porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja bi bila u funkciji turizma. Smatramo da na taj način možemo doprinijeti smanjenju nezaposlenosti.
 
- Obezbijedićemo niz podsticajnih mjera. Između ostalih, obezbijedićemo prostor i povoljnosti za sve one koji budu željeli da se bave proizvodnjom i preradom, gdje bi im se omogućilo da se u periodu od pet godina bave isključivo razvojem svojih proizvoda i usluga, bez adminstartivnih problema, uz oslobađanje poreza koji pripadaju Prijestonici u periodu od tri godine, kao i da smanjimo porez na prostore u kojima se obavlja privredna djelatnost.
 
- Takođe, planiramo poseban program podrške ženskom preduzetništvu sa aspektom na pripremu projekata za finansiranje iz EU fondova.
 
2. Da li vaša partija/izborna lista ima odgovor na pitanje koje se odnosi na stambenu i socijalnu politiku buduće lokalne uprave? Naime, kako biste predložili da se riješi problem stambene zavisnosti mladih, sa akcentom na mlade bračne parove i njihovu djecu?
 
- Planiramo da smanjimo i dovedemo na simboličan nivo obavezu plaćanja poreza na imovinu za prvi ili tzv. primarni prostor za stanovanje i da progresivnom skalom oporezujemo svaki naredni stambeni prostor. Smatramo da bi to značilo svim mladim bračnim parovima i njihovoj đeci kako bi ih dodatno stimulisali za formiranje porodice. Takođe, mišljenja smo da bi se problem stambene zavisnosti mladih umanjio uz poboljšanje ekonomske aktive Cetinja.
 
- Kada govorimo o socijalnoj politici, pripremićemo gradske „socijalne kartone”, kako bi pomoć zaista stizala u ruke onih kojima je najpotrebnija. Uz to, obezbijedićemo uslove za stambeno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe.
 
3. Po vašem mišljenju, koju vrstu mjera može preduzeti lokalna uprava kako bi doprinijela razvoju kvalitetnih uslova za obrazovanje, sistema informisanja i karijernog savjetovanja mladih, te prevenciji i smanjenju napuštanja škole i mobilnosti mladih u obrazovanju?
 
- Naš plan je da se pronađe rješenje za smještaj novih fakultetskih jedinica koje i Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta nastoji da otvori na Cetinju, kao i da stvorimo jaku vezu između svih obrazovnih institucija u Prijestonici i lokalne samouprave, na svim poljima saradnje. Želimo da obezbijedimo besplatne udžbenike za svu materijalno ugroženu djecu, snažno podržimo omladinske klubove i Društveni centar koji će realizovati programe za mlade. U sve aktivnosti Prijestonice vezane za mlade planiramo da uključimo omladinske aktiviste i eksperte, obezbijedimo održivo i kontinuirano finansiranje omladinskih organizacija/ klubova, umrežimo lokalne omladinske organizacije sa nadležnim sekretarijatom i vaspitno-obrazovnim institucijama, stvorimo uslove da se mladi uključe u život zajednice kroz javne radove, takmičenja, volonterizam i sl;
 
4. Koji infrastrukturni razvojni projekti bi bili prioritet nove gradske vlasti, a u odnosu na potrebe mladih (igrališta, parkovi, biciklističke i pješačke staze, objekti za sport i rekreaciju i sl.)?
 
- Želimo da Cetinje ponovo bude prava sportska Prijestonica, prepoznatljiva po karakterističnoj energiji. Sport na Cetinju je, ostajući bez suštinske podrške Prijestonice, spao na najniže moguće grane.

- Cetinjski sport može i mora mnogo bolje. Naš ZADATAK je da:
Dovedemo na čelo sportskih kolektiva kvalifikovane ljude, kojima će glavni zadatak biti da cetinjsku đecu i omladinu usmjere, edukuju i vrate na sportska borilišta. i što je najvažnije Cetinje mora dati priliku Cetinjanima, provjerenim i dokazanim sportisti i stručnjacima koji su sad zanemareni;
Izgradimo minimum dvije balon sale koje će besplatno biti na raspolaganju lokalnim sportskim društvima;
Izgradimo i renoviramo zapuštena sportska igrališta;
Pripremimo poseban program podrške nekomercijalnim sportovima (atletika, borilački sportovi, stoni tenis, planinarenje, powerlifting, ragbi, šah);
Popularišemo školski sport (organizacija školskih liga u svim sportovima, a sve u cilju povećavanja svijesti đece o zdravim stilovima života);
 
5. Raznovrsni kulturni sadržaji u gradu su ključni za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih. U slučaju da budete dio nove gradske uprave, koje konkretne mjere biste preduzeli u cilju podrške mladim kreatorima kulture i medijskih sadržaja, odnosno unapređenju uslova za razvoj kulturne djelatnosti u gradu (centar za kulturu, bioskop, javni prostori i sl.)?
 
- Osnivanjem Omladinskog kulturno-rekreativnog centra obezbijedićemo prostor za rad i izlaganje cetinjskih umjetnika i stvaraoca iz svih oblasti kulture, ali i omogućiti mladima da prate filmske projekcije i pozorišne predstave, kao i da imaju na raspolaganju adekvatne zabavne sadržaje. Osnivanjem Omladinskog kulturno-rekreativnog centra plan nam je da svaki objekat od nesumnjivog istorijskog i kulturnog značaja bude zaštićen, obnovljen, uređen i uvršten u turističku ponudu opštine, da promovišemo kulturnu baštinu i institucije kulture. Ukupan kulturni potencijal, u razumnoj mjeri stavićemo u funkciji turističke ponude i razvoja grada i podržimo postojeće kulturne manifestacije, promovišimo nove i pomognemo njihovom razvoju.
 
6. Koliko se mladih ljudi (od 18 do 30) nalazi na vašoj izbornoj listi i na koji način ste ih uključili u proces donošenja odluka unutar partije/izborne liste (učešće u osmišljavanju programa partije/izborne liste, izborne kampanje, predstavljanju programa i sl.)?
 
- Na našoj izbornoj listi nalazi se pet osoba starosti od 18 do 30 godina, koji su, kako u organima lokalnog odbora, tako i stranke na državnom nivou. Mladi su nosioci naše izborne kampanje i veliki dio našeg izbornog programa odnosi se na problematiku uslova za život mladih na Cetinju.
 
7. Na koji način biste povećali procenat aktivnih mladih ljudi, odnosno broj mladih koji aktivno doprinose procesima donošenja odluka na lokalnom nivou (učešće na javnim raspravama, učešće u radu mjesnih zajednica, podrška radu omladinskih klubova i sl.)?
 
- Naš Program sadrži plan da snažno podržimo omladinske klubove i Društveni centar koji realizuje programe za mlade. Plan nam je da u sve aktivnosti Prijestonice vezane za mlade uključimo omladinske aktiviste, volontere i eksperte. Želimo da umrežimo buduće lokalne omladinske organizacije sa nadležnim sekretarijatom i vaspitno-obrazovnim institucijama, obezbijedimo održivo i kontinuirano finansiranje omladinskih organizacija/klubova od strane lokalne samouprave, s ciljem da da stvorimo jaku vezu izmedju svih obrazovnih institucija u Prijestonici i da naš grad obogatimo za sve sadržaje prilagođene mladim ljudima.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.