slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4
recept za aktivizam1
Ovaj program je jedan od ključnih kojima se naša organizacija bavi. Putem organizovanja edukativnih radionica, diskusija i predavanja, Aktivna zona pruža priliku građanima da steknu osnove građanskog aktivizma.

Cilj Programa za afirmaciju građanskog aktivizma je, prije svega, povećana svijest građana o važnosti i potrebi za aktivnim učešćem u društvenim procesima. To postižemo: realizacijom inovativnih kampanja u cilju povećanja broja građana koji aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou; pružanjem podrške omladinskom aktivizmu, kroz brigu o djeci i mladima; organizovanjem diskusija/radionica/obuka na teme u vezi sa afirmacijom omladinskog aktivizma, razvoja kritičke misli, morala i etike kod mladih.

Putem realizovanja aktivnosti u cilju formiranja, osnaživanja i jačanja organizacija građanskog društva, kao i učešća u kreiranju kvalitetnijeg okruženja za rad i razvoj organizacija građanskog društva podstičemo poboljšanje okruženja i pružamo podršku radu i razvoju organizacija građanskog društva.

Aktivna zona radi na poboljšanju okruženja za razvoj volonterizma putem: iniciranja i organizovanja volonterskih akcija; kreiranja povoljnog okruženja za razvoj i jačanje kapaciteta volonterskih grupa i organizacija; kreiranja i održavanja baze volontera/ki, kao i povezivanja volontera/ki sa organizacijama građanskog društva.

Putem časopisa „Recept za aktivizam“ ali i drugim kanalima promocije, Aktivna zona afirmiše građane/ke da pokreću građanske inicijative i budu dio pozitivnih promjena u zajednici. „Recept za aktivizam“ je kvartalni časopis o građanskom aktivizmu u Crnoj Gori. Cilj je da se u okviru ovog programa/servisa realizuju aktivnosti koje promovišu i afirmišu građanski aktivizam u cijeloj Crnoj Gori.

Aktivna zona prepoznaje važnost društvene odgovornosti, volonterizma i aktivizma uopšteno, te se od svog osnivanja bavila aktivnostima koje su afirmisale stvaranje društveno-aktivnih i korisnih grupacija u Prijestonici Cetinje, ali i Crnoj Gori.

U okviru programa se realizuju sljedeće aktivnosti:
-Snimanje kratkih informativnih video zapisa sa „receptima“ za nove građanske aktiviste/kinje;
-Objavljivanje časopisa o građanskom aktivizmu „Recept za aktivizam“;
-Organizovanje edukativnih radionica o građanskom aktivizmu i učešću građana/ki u procesu donošenja odluka;
-Objavljivanje konkursa/poziva za tehničku i finansijsku podršku OGD.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.