slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Smjernice za uključivanje digitalne i medijske pismenosti u Lokalne akcione planove za mlade

on . Posted in Lokalna inicijativa za Digitalnu Agendu #LIDA

Smjernice najava
Smjernice za uključivanje digitalne i medijske pismenosti u Lokalne akcione planove za mlade
namijenjene su prevashodno akterima lokalne samouprave, kao nosiocima aktivnosti formulisanja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za mlade, ali i samim mladima, te organizacijama i institucijama koje sprovode omladinsku politiku. Smjernce su nastale kroz realizaciju aktivnosti u okviru projekta „Lokalna inicijativa za Digitalnu Agendu“, koji realizuje Aktivna zona.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.