slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Smjernice za uključivanje digitalne i medijske pismenosti u Lokalne akcione planove za mlade

on . Posted in Lokalna inicijativa za Digitalnu Agendu #LIDA

Smjernice najava
Smjernice za uključivanje digitalne i medijske pismenosti u Lokalne akcione planove za mlade
namijenjene su prevashodno akterima lokalne samouprave, kao nosiocima aktivnosti formulisanja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za mlade, ali i samim mladima, te organizacijama i institucijama koje sprovode omladinsku politiku. Smjernce su nastale kroz realizaciju aktivnosti u okviru projekta „Lokalna inicijativa za Digitalnu Agendu“, koji realizuje Aktivna zona.
 
Lokalni akcioni plan za mlade (LAPM) je mehanizam koji lokalnim samoupravama omogućava da planski i dugoročno rade na rješavanju problema mladih u lokalnoj zajednici, uz kreiranje i sprovođenje mjera i aktivnosti u skladu sa stvarnim potrebama mlade populacije. To je strateški dokument u oblasti omladinske politike, koji ima za cilj da ispita trenutni položaj mladih, te predloži konkretne aktivnosti u smjeru rješavanja identifikovanih problema i poboljšanja kvaliteta života mladih u gradu. Lokalni akcioni plan za mlade se donosi u skladu sa Zakonom o mladima (Službeni list Crne Gore, br.025/19 , 027/19).
 
Planiranje i sprovođenje aktivnosti LAPM-a usmjerenih ka unapređenju odgovora na izazove digitalne transformacije društva u lokalnoj zajednici treba da bude vođeno sljedećim principima i načelima:
• Ravnopravnost, nediskriminacija i solidarnost
• Saradnja i partnerstvo
• Uključivanje i učešće mladih
• Odgovornost i transparentnost
• Preventivno djelovanje i stalno praćenje
• Održivo korišćenje resursa lokalne zajednice
 
U cilju prepoznavanja važnosti sticanja znanja i vještina u oblasti digitalnih tehnologija, te praćenja standarda u vezi sa implementacijom Digitalne agende, pripremili smo ključne smjernice za uključivanje digitalne i medijske pismenosti u LAPM-e:
 
1. Formirati i opremiti klubove za digitalnu i medijsku pismenost u osnovnim i srednjim školama (Na ovaj način bi se kroz formalne i neformalne programe obuka/radionica/predavaja omogućilo mladim ljudima sticanje osnovnih znanja i vještina za bezbjedno korišćenje interneta i drugih digitalnih alatki. Ovo okruženje će omogućiti lakše sticanje znanja, budući da će se osnovne informacije dijeliti putem vršnjačke edukacije);
2. Stvoriti uslove za upotrebu digitalnih alata u nastavi (Kada je u pitanju unapređenje digitalnih vještina djece i mladih, upotreba digitalnih proizvoda je ključna (računari, projektori, pametne table, pametni tableti i telefoni i druga oprema). Iako mnoge škole isključuju tehnologiju iz učionice, ako joj odgovorno pristupimo, može da donese sjajne rezultate, a lokalne uprave mogu u svojim budžetima planirati nabavku pomenute opreme);
 
3. Realizovati edukativne aktivnosti usmjerene ka roditeljima (Realizacija edukativnih kampanja za roditelje sa ciljem jačanja njihove sposobnosti ranog prepoznavanja i sprječavanja sajber nasilja i nebezbjednog ponašanja djece i mladih na internetu, odnosno njihovog osnaživanja za suočavanje sa posljedicama ovih štetnih pojava, ključne su aktivnosti koje bi mogle da sprovode lokalne uprave, institucije i NVO);
 
4. Pružiti podršku programima vršnjačke edukacije u oblasti digitalne i medijske pismenosti (Obezbijediti budžetske linije za podršku formalnim i neformalnim inicijativama mladih za organizaciju vršnjačke edukacije u oblasti digitalne i medijske pismenosti, putem organizacije obuka, radionica, predavanja i druženja u omladinskim klubovima i lokalnim udruženjima građana);
 
5. Organizovati specijalizovane obuke/radionice i druge vrsta edukacije mladih za sticanje ključnih kompetencija u oblasti informacionih tehnologija (Lokalna uprava bi trebalo da u svoje servise uvrsti i mogućnost pohađanja specijalizovanih obuka/radionica za nezaposlene mlade ljude, putem kojih bi sticali znanja i vještine za pružanje usluga u oblasti IT (dizajn, kodiranje, social marketing i dr.) Ove obuke se mogu organizovati uz podršku lokalne NVO ili drugih društvenih aktera koji potencijalno mogu imati koristi od kompetentne radne snage u oblasti u kojoj pružaju usluge ili kreiraju proizvode);
 
6. Analizirati postojeće korisne materijale, programe i projekte iz ove oblasti i izraditi informativne materijale o njima (Ovi informativno-edukativni materijali mogu biti namenjeni djeci, mladima i roditeljima, ali i građanstvu generalno, a mogu se distribuirati putem obrazovnih i ustanova kulture i na drugim mjestima gdje se okupljaju mladi. Takođe, informativno-edukativni materijali o temama kao što su: zaštita ličnih podataka, prevencija digitalnog nasilja, frilensing, digitalna ekonomija, mogu se objaviti i putem lokalnog javnog emitera, kako bi što veći broj građana bio u prilici da se upozna o digitalnoj transformaciji);
 
7. Unaprijediti e-usluge lokalne uprave i prilagoditi ih mladima (Lokalna uprava bi putem svoje zvanične internet prezentacije trebalo da obezbijedi veću pristupačnost, ali i preglednost podataka o načinu rada. Posebnu pažnju treba posvetiti digitalizaciji servisa koje nudi lokalna uprava, a koje se odnose na mlade građane/ke, odnosno podnošenje zahtjeva za registraciju ili brisanje podataka, te prijem odgovora. Takođe, lokalna uprava mora uzeti u obzir pristupačnost podataka mladim osobama sa invaliditetom, te u skladu sa smjernicama organizacija civilnog društva koje zastupaju njihova prava, svoje napore usmjeriti ka omogućavanju pristupa podacima na odgovarajući način);
 
8. Opremiti Omladinski klub kako bi postao mjesto gdje se mladi mogu informisati i edukovati putem različitih digitalnih alatki (Omladinski klub predstavlja mjesto gdje se mladi svakodnevno okupljaju i gdje se redovno organizuju različiti vidovi neformalne edukacije, a koje uključuju organizaciju radionica, obuka, predavanja, projekcija filmova i dr. Opremanjem ovih prostora se može obezbijediti bolji pristup digitalnim alatkama svim mladim posjetiocima, a u vršnjačkom okruženju se mogu lagodnije obučiti o tome kako ih koristiti)
 
*Ove Smjernice su kreirane u okviru projekta ,,Lokalna inicijativa za Digitalnu agendu'', koji sprovodi Aktivna zona, uz finansijsku podršku obezbijeđenu u okviru regionalnog programa „Povećanje učešća građana na polju Digitalne agende – ICEDA“ koji sprovode Fondacija Metamorfosis (Severna Makedonija), Open data Kosovo (Kosovo), Akademija za eUpravu (Estonija), PARTNERI (Srbija), NVO 35mm (Crna Gora) i Levizja Mjaft! (Albanija), uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Stavovi izraženi u ovim Smjernicama ne predstavljaju nužno i stavove donatora.
 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.