slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Prijestonica Cetinje: Objavljen Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2021. godinu

on . Posted in Konkursi OGD

CETINJE
Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Prijestonice Cetinje
objavljuje ponovni Javni poziv za izbor jednog nezavisnog procjenjivača za 2021. godinu.

 

Javni poziv se raspisuje radi bodovanja projekata nevladinih organizacija prema propisanim kriterijumima.

Nezavisni procjenjivač može biti lice sa:

-najmanje 5 godina iskustva u pisanju, sprovođenju i ocjeni projekata;

-najmanje 5 godina iskustva u oblasti za koju se prijavljuje da ocjenjuje prijedloge projekata;

Nezavisni procjenjivač ne može biti lice:

-lice koje je član ili po bilo kom drugom osnovu angažovan u radu nevladine organizacije iz Crne Gore (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonteri) ;

-državni / lokalni službenik odnosno namještenik, zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač država / lokalna samouprava, poslanik ili odbornik.

Kandidat za nezavisnog procjenjivača uz prijavu podnosi sledeću dokumentaciju:

-biografiju sa opisom iskustva u pisanju, sprovođenju i ocjeni projekata, uz odgovarajuće dokaze o posjedovanju traženog iskustva;

-izjavu da nije član ili po bilo kom osnovu angažovan/a (ugovorom o radu, ugovorom u djelu, volonter) u radu nevladine organizacije iz Crne Gore najmanje dvije godine prije prijavljivanja za nezavisnog procjenjivača prijedloga projekta;

-izjavu da nije državni / lokalni službenik odnosno namještenik, zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač država / lokalna samouprava , poslanik ili odbornik.

Nezavisni procjenjivač koji ispunjava gore navedene uslove vršiće bodovanje nevladinih organizacija koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima,programima i planovima Prijestonice Cetinje a kojima se naročito doprinosi:

-poboljšanju položaja mladih i njihovom zapošljavanju, promociji i afirmaciji ljudskih prava kod mladih (OSI, Romi i Egipćani, LGBT i drugi),

-sprečavanju borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici,

-poboljšanju prevencije bolesti zavisnosti.

Zadatak nezavisnih procjenjivača je :

-ocjenjivanje prijedloga projekata i programa ;

-popunjavanje liste za ocjenu prijedloga projekta i programa ;

-dostavljanje liste prijedloga projekta i programa koje treba podržati Komisija

Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja a objavljuje se na web stranici Prijestonice www.cetinje.me,lokalnom javnom emiteru i najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Crne Gore.

Odluku o izboru procjenjivača donosi Komisija na prijedlog starješine organa lokalne uprave u čijoj nadležnosti su poslovi saradnje sa nevladinim organzacijama,u roku od 5 dana od dana zavšetka Javnog poziva za izbor procjenjivača.

Ukoliko nezavisni procjenjivač ne ispunjava uslove predviđenje javnim pozivom ili prijava na javni poziv nije podnesena u predviđenom roku takva prijava se neće razmatrati.

Obrazac prijave koji je objavljen na veb stranici Prijestonice sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u zatvorenoj koverti Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti – Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, neposredno u kancelariji Građanskog biroa Prijestonice, radnim danima od 10:00-12:00 časova, ili putem pošte na adresu Baja Pivljanina broj 2, 81250 Cetinje sa napomenom: Prijava na Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2021. godinu.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.