slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Program za dobru javnu upravu

Posted in Uncategorised

Aktivna zona radi na poboljšanju saradnje organizacija građanskog društva sa lokalnom samoupravom i drugim institucijama na lokalnom i nacionalnom nivou, prati transparentnost i efikasnost njihovog rada, afirmiše učešće građana u procesima donošenja odluka, povezuje relevantne društvene aktere u cilju rješavanja zajedničkih problema i stvaranja odgovornog društva.
 
Cilj Programa za dobru javnu upravu je povećana odgovornost i transparentnost rada institucija i vladavina prava; poboljšan pravni okvir i okruženje za učešće građana i organizacija građanskog društva u procesima donošenja odluka, kao i stvoreni preduslovi za veću odgovornost institucija i nosioca javnih funkcija.
 
U okviru ovog programa, Aktivna zona realizuje brojne događaje koji imaju za cilj povezivanje institucija sa građanima, kao i promociju i afirmaciju vladavine prava.

Kako bi povećali učešće građana i korišćenje modela učešća u procesima donošenja odluka, naša organizacija realizuje brojne aktivnosti i predlaže razna sistemska rješenja.
 
Predlaganje i realizacija ovih aktivnosti imaju za cilj povećanje odgovornosti institucija i nosioca javnih funkcija.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.