slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

NAJAVA: Aktivna zona i NP ,,Lovćen'' pokreću ,,Inicijativu za zeleni Lovćen''

on . Posted in Donatorske akcije

Inicijativa za zeleni Lovcen sajt
Aktivna zona
i Nacionalni park ,,Lovćen'' Vas pozivaju da se pridružite ,,Inicijativi za zeleni Lovćen'' koju realizujemo u cilju prikupljanja sredstava za nabavku sadnica javora i bukve, namijenjenih pošumljavanju oštećenih djelova nacionalnog parka.

 

Prva aktivnost u okviru Inicijative je akcija čišćenja tri lokacije u nacionalnom parku u subotu, 08.06.2019. godine, sa početkom u 11:00h na Ivanovim Koritima, kada ćemo i predstaviti detalje u vezi sa Inicijativom. Aktivnost organizujemo i povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine, u saradnji sa Savezom izviđača Crne Gore, i uz podršku Turističke organizacije Prijestonice Cetinje i DOO Komunalno. Više od stotinu izviđača iz cijele Crne Gore će u znak početka Inicijative očistiti tri lokacije u nacionalnom parku.

 

Cilj ove Inicijative je da se povezivanjem različitih društvenih aktera obezbijede finansijska sredstva u iznosu od 10 hiljada eura, koja će biti upotrijebljena za nabavku sadnica javora i bukve. U okviru Inicijative ćemo organizovati i mjesečne ,,Šetnje za zeleni Lovćen'', te donatorske aukcije, a građani će biti u prilici da novac doniraju putem donitorskih kutija i putem žiro računa: 565-15151-30.

 

Više o Lovćenu:
Planina Lovćen i okolina su 1952. godine proglašeni nacionalnim parkom, obezbjeđujući uslove za zaštitu jedinstvenog biljnog i životinjskog svijeta, međutim Lovćen je u posljednjem periodu pretrpio mnoga oštećenja na zelenim površinama, najviše zbog učestalih požara kojim se ozbiljno ugrožavaju kako biljni, tako i životinjski svijet na Lovćenu.
Kada je riječ o bitnosti očuvanja nacionalnog parka i potrebe za brzom reakcijom, istaćemo nekoliko činjenica: Specifičan spoj životnih uslova na prostoru nacionalnog parka uticao je na razvoj raznovrsnih i složenih ekosistema i bogatstvo vrsta faune, flore i gljiva. Od ukupno oko 3400 vrsta vaskularne flore Crne Gore, na ovom prostoru je zastupljeno više od 1300 vrsta. Konstatovan je veliki broj endemičnih (47 vrsta), reliktnih (19 vrsta) i rijetkih vrsta biljaka koje su od posebnog nacionalnog kao i međunarodnog značaja. Šume predstavljaju dominantan ekosistem obuhvaćajući 71% površine parka. U najvećem procentu su zastupljene bukove šume. Prema podacima inženjera, koje smo angažovali prilikom pripreme inicijative, parku je potrebna obnova zelenih površina - šuma, a u najvećem broju su potrebne sadnice javora, bora i bukve. Pored pomenutih činjenica, važno je istaći i kulturno-istorijski značaj Lovćena, zbog kojeg građani gaje posebni osjećaj i odnos prema ovoj planini.

 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.