slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

CRNVO: Vlada obesmislila Zakon o nevladinim organizacijama

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

Vlada CG spolja 1
U svim segmentima finansijske podrške nevladinim organizacijama, Vlada je do sada prekršila Zakon o izmjenama i dopunama o nevladinim organizacijama i obesmisllila ovaj propis i postupke koji iz njega proizilaze.
 
Konkretno, Zakon obavezuje ministarstva koja će finansirati projekte NVO, da do 1. juna tekuće godine predlože prioritetne oblasti za finansiranje u narednoj godini, te da o njima obave konsultacije sa nevladinim organizacijama. Te predloge ministarstva su objavljivala u formi sektorskih analiza.
 
Ipak, nijedno ministarstvo u 2018. godini nije objavilo sektorske analize u roku koji predviđa zakon. Ministarstvo pravde je, na primjer, sektorsku analizu objavilo sa gotovo 6 mjeseci zakašnjenja. Osim toga, već dvije godine zaredom, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo finansija ne predlažu oblasti za finansiranje projekata NVO. S obzirom na to da ovi organi već dvije godine ne prepoznaju potrebu da podrže projekte NVO i u saradnji sa NVO realizuju svoje programe i planove, očekujemo konkretno obrazloženje ovakvih odluka od strane pomenutih resora.
 
Vlada je takođe u obavezi da do 31. jula tekuće za narednu godinu, nakon sprovedenih konsultacija o sektorskim analizama, donese Odluku o prioritetnim oblastima od javnog interesa u kojima će se finansirati projekti i programi nevladinih organizacija. Medjutim, Vlada još uvijek nije donijela ovu Odluku, čime već nekoliko mjeseci krši zakonsku obavezu. Zbog toga, ni na samom kraju 2018. godine nije poznato u kojim oblastima će se finansirati projekti u sljedećoj, 2019-oj godini.
 
Takodje, kada je riječ o konkursima koji su u toku, a koje su objavila ministarstva u tekućoj godini, najveći broj ministarstava nije donijelo odluku o dodjeli sredstava za projekte u 2018. godini. Kako je već 11-ti mjeseci tekuće godine, postavlja se pitanje kako će se uopšte projekti sa ovogodišnjih konkursa realizovati u ovoj godini. Objektivno, najveći broj projekata će se vjerovatno realizovati u narednoj godini, što direktno utiče na dinamiku podržanih projekata, ostvarenje njihovih ciljeva, narušava propisane rokove i dovodi u pitanje cjelokupni koncept finansiranja programa i projekata NVO.
 
Na ovaj način, Vlada nastavlja dugogodišnji kontinuitet kršenja i zanemarivanja obaveza koje proizilaze iz Zakona o NVO u dijelu finansiranja. Očigledno su projekti i programi NVO za Vladu i dalje samo trošak iako je novi način finansiranja trebalo direktno da poveže prioritete Vlade sa projektima nevladinih organizacija.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.