slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

''Učešće i položaj mladih u društvenom životu Prijestonice Cetinje''-rezultati

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

istrazivanje1
Rezultati ovog istraživanja pokazuju da mladi itekako imaju problema, a sa kojima se ne mogu izboriti sami.
 
U pitanje se dovodi i njihova volja za direktnim učešćem u rješavanju problemâ, budući da čak 74% od preko 400 ispitanika nije član ni jedne omladinske strukture u gradu. Kako se izboriti sa tim? Kako zainteresovati mlade da se aktivno uključe u društvene tokove? Za takvo stanje, odnosno, za ključne prepreke za veće učešće mladih u procesima donošenja odluka, mladi vide političku volju osoba koje donose odluke 30%, kao i visina sredstava u budžetu Prijestonice namijenjenih razvoju omladinske politike.
 
Rezultati koji potvrđuju neaktivnost mladih u društvenom životu jesu nepoznavanje glavnog strateškog dokumenta za omladinsku politiku ''Lokalni plan akcije za mlade'', gdje 72% mladih nije upoznato sa istim.
 
Kao glavni izvor informisanja, čak (51%-ponekad i 18%-često) mladih, vidi zvaničnu internet prezentaciju Prijestonice Cetinje, a takođe su zadovoljni i sa ažuriranjem informacija na pomenutom sajtu 61%.
 
Kultura 33% i sport 27% su sfere društvenog života koje je potrebno unaprijediti, a pozorište 32%, književnost 17% i muzika 35% bi trebalo da budu više zastupljeni u programima gradskih manifestacija.
 
Kako je jedan od većih problema nepostojanje adekvatnog prostora u Prijestonici za realizaciju kulturnih djelatnosti, mladi smatraju da je Cetinju potreban Centar za kulturu 78%!
Razlog nezadovoljstva mladih kada su u pitanju kulturna dešavanja u gradu može upravo biti nepostojanje institucije ''Centar za kulturu'' gdje bi mladi imali adekvatan prostor za organizovanje raznih manifestacija kulturnog tipa.
 
Kada su u pitanju ovogodišnje kulturne manifestacije, a posebno muzički koncerti, mladi bi najviše željeli čuti alternativnu muziku 33%, a zatim i klasičnu 29%. Ovaj prijedlog bi organizatori cetinjskog kulturnog ljeta trebali ozbiljno shvatiti.
 
Sport je prilično praćen od strane mladih 69%, a najviše se bodri RK Lovćen 33%, a zatim i FK Lovćen 27%.
 
Mladi su prilično nezadovoljni kvalitetom života u Prijestonici 50%, a razloge je lako pronaći. Na osnovu rezultata ove ankete, vide se tačne sfere u kojima bi mladi željeli vidjeti napredak.
 
Mladi su izuzetno nezadovoljni nezapošljenošću, gdje bi željeli vidjeti napredak 35%, a istovremeno ih to najviše zabrinjava 34%. Napredak bi, zatim, najviše željeli da vide u obrazovanju 16%.
Mlade zabrinjava i zavisnost o drogama, alkoholu i duvanu 29%.
 
Prema mišljenjima mladih, roditelji 31% su najodgovorniji za rješavanje problema mladih, zatim Lokalna samouprava 22% i svaka osoba za sebe 19%.
 
Mladi su svjesni svojeg neučešća u društvenom životu i najviše njih predlaže da se to promijeni 21%.
 
Jednostavni odgovori Da, Ne ili Možda, ne mogu u potpunosti odgovoriti na pitanje: ''Da li planirate u budućnosti da radite i živite u Prijestonici?''. Puno je činilaca koji utiču na željeni odgovor mladih. Čak 46% mladih je svojim odgovorima na prethodna pitanja pokazalo koji su to razlozi zašto ne bi bili stanovnici Prijestonice u budućnosti.
 
Važno je napomenuti da odgovorna za rješavanje problema mladih nije samo Lokalna samouprava. Odgovornost leži i na obrazovnim institucijama, omladinskim organizacijama (formalne i neformalne), roditeljima i na kraju na svakom mladom pojedincu.
Promjene se ne dešavaju preko noći, a pogotovo ne one pozitivne. Zato je bitno prvo odrediti probleme, što smo uspjeli sa ovom anketom, a zatim planiranje i veće učešće svih aktera u sprovođenju tih planova.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.