slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Fond za mlade - prilika za razvoj grada!

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

Završna konferencija reload az
(Cetinje, 05.05.2023. godine) Aktivna zona je danas organizovala završnu konferenciju projekta „Znanja i vješine za razvoj preduzetničkih potencijala mladih“ u prostorijama Omladinskog kluba na Cetinju. Ovaj projekat smo realizovali uz finansijsku podršku Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), a ima za cilj povećanje nivoa zaposlenosti mladih u prijestonici Cetinje, sa posebnim akcentom na omogućavanje uslova za ostamostaljivanje, ekonomsku nezavisnost i stabilnost, kroz sistemsku podršku lokalne zajednice.
 
Završna konferencija je organizovana sa ciljem da se predstave ostvareni rezultati projekta, sa posebnim akcentom na kreirane preporuke za formiranje i rad Fonda za zapošljavanje mladih. Okupila je predstavnike/ce lokalnih institucija i učesnike/ce projektnih aktivnosti, koji su bili u prilici da sa govornicima razmijene mišljenja o značaju uspostavljanja Fonda za zapošljavanje mladih, neohodnosti pokretanja novih preduzetničkih ideja i oživljavanja turizma na Cetinju, te o potrebi sticanja novih znanja i vještina mladih na Cetinju u oblasti digitalizacije.
 
U uvodnom dijelu prisutnima se obratila predstavnica UNDP-a Zerina Ćatović angažovana u okviru Regionalnog programa za razvoj lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2). Ona je pohvalila rezultate koje je Aktivna zona ostvarila na projektu, kao i doprinos koji organizacija ulaže u cilju povećanja zaposlenosti mladih u prijestonici Cetinje. Sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Jelena Milošević je takođe pozdravila prisutne i govorila o značaju uspostavljanja Fonda za zapošljavanje mladih, kao i pokretanju novih preduzetničkih ideja na Cetinju.
 
Programski koordinator Aktivne zone Filip Rutović predstavio je ključne rezultate koje je organizacija ostvarila realizacijom projekta: obučeno je preko 25 mladih ljudi iz prijestonice Cetinje (od 16 do 35) o procesu pokretanja sopstvenog biznisa u oblasti turizma, zatim je pružena mentorska podrška za pokretanje biznis ideja mladih, ali i podrška u vidu poklon paketa za tri najbolje biznis ideje učesnika/ca, koje su nastale kao rezultat radionica. Nakon toga, razvijene su i ojačane vještine i znanja preko 20 mladih ljudi iz prijestonice Cetinje (od 16 do 35) za pružanje usluga u IT sektoru tokom tromjesečnih specijalizovanih obuka za mlade, a nakon toga su uslijedile konsultacije i izrada mehanizama (pravilnik i metodologija rada) za funkcionisanje lokalnog „Fonda za zapošljavanje mladih“.
 
Izvršni direktor Aktivne zone, Miloš Marković, predstavio je ključne preporuke za formiranje i rad Fonda za zapošljavanje mladih: „Fond se formira sa tri ključna cilja: da pružiti direktnu podršku samozapošljavanju mladih sa Cetinja, obezbijediti podršku poslodavcima za otvaranje novih radnih mjesta namijenjenih mladima sa Cetinja, te stvoriti uslove za otvaranje radnih mjesta namijenjenih mladima iz ranjivih grupa - mladi OSI, žene, manjinske grupe i sl. Ideja je da se iz različitih izvora obezbijedi početni budžet Fonda u iznosu od minimum 170 000 eura na godišnjem nivou, putem kreiranja posebne budžetske linije Prijestonice Cetinje koju bi činila sredstva prikupljena iz sljedećih izvora: budžetskih sredstava koja se dobijaju po osnovu Zakona o Prijestonici, namijenjenih finansiranju kapitalnih investicija, ali i domaćih i inostranih donacija. Ono što je jako bitno u ovom procesu, jeste da se pruži mogućnosti prijave na konkurs građanima/kama iz svih opština Crne Gore, te na taj način prijestonica Cetinje učini otvorenijom i podsticajnijom za dolazak mladih ljudi na Cetinje, s obzirom da se iz godine u godinu sve veći broj mladih napušta ili planira da napušti grad“.
 
Posebnu zahvalnost za nemjerljiv doprinos i podršku prilikom pokretanja ideje i izrade metodologije za formiranje i rad Fonda za zapošljavanje mladih na Cetinju dugujemo sekretarki Sekretarijata za obrazovanje sport i mlade Jeleni Milošević, ali i Omladinskom klubu na Cetinju, u okviru kojeg su organizovane obuke za mlade i Agenciji za razvoj i podršku poslovanju koja je pružila podršku u kreiranju preporuka za formiranje Fonda.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.