slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Aktivna zona nadležnim institucijama proslijedila set preporuka za prevenciju vršnjačkog nasilja na Cetinju

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

Diskusioni forum Prevencija vršnjačkog nasilja
(Cetinje, 12.04.2023. godine) Aktivna zona je u krajem marta uspješno organizovala diskusioni forum na temu „Prevencija i sprječavanje vršnjačkog nasilja“. Na ovaj način smo željeli da damo doprinos aktuelizaciji teme koju prepoznajemo kao jednu od gorućih u našem društvu i sa kojom se, nažalost, gotovo svakodnevno susrijećemo.
 
Forum je okupio predstavnike lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, civilnog sektora, profesore/ice i učenike/ice srednjih škola. Diskusija je bila konstruktivna i produktivna, a učesnici/e su imali/e priliku da razmjene svoja iskustva, mišljenja i ideje o tome kako se prevencija i sprječavanje vršnjačkog nasilja može unaprijediti u našoj zajednici.
 
Tako su se okviru preporuka za lokalnu samoupravu i ostale nadležne institucije izdvajaju sljedeće: 1. Ojačati međusektorsku saradnju svih relevantnih aktera (škole, policija, socijalne službe itd.) kako bi se uspješnije sprovodile već postojeće strategije i politike za prevenciju i sprečavanje vršnjačkog nasilja, a i kreirale neke nove. To može uključivati uspostavljanje protokola za prijavljivanje nasilja, istraživanje i sankcionisanje počinitelja ili formiranje savjetodavnog tijela za ova pitanja pri lokalnoj upravi, za praćenje i izvještavanje o vršnjačkom nasilju. Ovo bi trebalo da uključuje prikupljanje podataka o incidentima vršnjačkog nasilja, analizu tih podataka i upotrebu dobijenih sadržaja za unapređenje politika i programa prevencije; 2. Organizovati edukativne programe za učenike, nastavnike i roditelje na temu vršnjačkog nasilja (kako ga prepoznati i spriječiti). Ovi programi mogu uključivati: radionice, seminare i predavanja o važnosti poštovanja, tolerancije i empatije; 3. Ogranizovati obuke za osobe koje rade ili dolaze u kontakt sa djecom, kako bi izgradili stabilnu mrežu kompetentnih stručnjaka; 4. Formirati partnerstva sa organizacijama civilnog društva koja se bave problemom vršnjačkog nasilja. Ove organizacije mogu pružiti dodatnu podršku učenicima i školama, kao i stručnost u područiju prevencije nasilja; 5. Pružiti podršku žrtvama vršnjačkog nasilja, tako što bi se obezbijedili resursi i podrška učesnicima koji su bili žrtve vršnjačkog nasilja. To može uključivati: savjetovalište, terapiju, SOS liniju, formiranje grupa za podršku, kao i mjere za prevenciju nasilja: tribine, radionice itd.
 
Pored ovih preporuka, učesnici/ce ovog diskusionog foruma su kreirali/e i set preporuka za obrazovne institucije u gradu: 1. Redovno sprovoditi edukativne programe i radionice koji će učenicima pružiti znanja o vršnjačkom nasilju (kako prepoznati nasilje, kako se zaštiti i prijaviti isto). Učenici bi trebalo da budu svjesni štetnih posljedica vršnjačkog nasilja, različitih oblika nasilja i načina na koje mogu prepoznati i prijaviti nasilje. Takođe, veoma bi bilo značajno da se određeni broj radionica organizuje u okviru škole u prirodi ili u vidu kampova; 2. Edukovati školsko osoblje o prepoznavanju i rješavaju problema vršnjačkog nasilja. Osoblje škole bi trebalo da bude obučeno kako da prepozna znakove vršnjačkog nasilja i kako da djeluje u slučaju da se nasilje dogodi; 3. U školskom timu za prevenciju nasilja, pored nastavnog kadra, obavezno uključiti: predstavnika/cu iz reda učenika, roditelja, nenastavnog osoblja i lokalne zajednice; 4. Sprovesti istraživanje za učenike/ce i nastavnike/ce škola, kako bi se došlo do podataka o zastupljenosti vršnjačkog nasilja u školama, odnosno mapirali gorući problemi, ali i došlo do preporuka za prevenciju i sprječavanje istog; 5. Pratiti i evidentirati sve slučajeve vršnjačkog nasilja kako bi se mogla procijeniti učestalost i ozbiljnost problema. To bi takođe omogućilo školama da pravovremeno intervenišu u slučajevima nasilja.
 
Kada je u pitanju potencijalni doprinos civilnog društva, na spisku preporuka su se našle: 1. Organizovati kampanje koje će podići svijest o problemu vršnjačkog nasilja među učenicima, roditeljima i nastavnicima. To može uključivati dijeljenje letaka, organizovanje predavanja i radionica o temi vršnjačkog nasilja, te izradu videa ili plakata koji će se prikazivati u školama; 2. Organizovati obuke za djecu, roditelje, nastavnike, vršnjačke edukatore i ostale članove zajednice o vršnjačkom nasilju. Obuke su od ključnog značaja za prevenciju i suzbijanje nasilja i mogu se organizovati u formi seminara, radionica, predavanja, vebinara itd; 3. Zalagati se za uvođenje „školskog policajca“ ili službu za zaštitu od nasilja koja će biti prisutna u školi i kojoj će učenici moći da se obrate ako se osjećaju ugroženo, ali i da se istima daju veća ovlašćenja; 4. Podstaknuti škole i lokalne institucije da razviju jasnu politiku protiv vršnjačkog nasilja i uvedu kazne za učenike koji krše pravila ponašanja; 5. Organizovati debate, rasprave i obuke o važnosti tolerancije i poštovanja različitosti među učenicima, uz pomoć trenera koji će podučavati kako izražavati različita mišljenja i kako izbjeći sukobe; 6. Formirati grupe za podršku za žrtve vršnjačkog nasilja, u okviru kojih bi učenici mogli otvoreno razgovarati o svojim iskustvima, te pronaći podršku i razumijevanje među svojim vršnjacima.
 
Ove preporuke predstavljaju važan korak ka stvaranju bezbjednog i inkluzivnog okruženja za sve učenike/ice u našoj zajednici. Naša organizacija će nastaviti da radi na ovom problemu i da pruža podršku svim relevantnim akterima u zajednici kako bi se ove preporuke primijenile u praksi.
 
Zahvaljujemo se svim učesnicima/ama na njihovom doprinosu i angažmanu u ovom forumu. Posebnu zahvalnost dugujemo kolegama/inicama iz NVO Osvit iz Nikšića koji su svojim iskustvom u ovoj oblasti značajno doprinijeli kvalitetu kreiranih preporuka i samog događaja i Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti.
 
Ove konsultacije organizujemo u okviru projekta "Inicijativa za odgovoru akciju", koji ima za cilj da pokrene diskusiju i predloži rješenja za različite probleme lokalne zajednice.
 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.