slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Javni poziv za mlade sa Cetinja za učšće na radionicama o pokretanju biznisa u oblasti turizma

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

RELOAD najava projekta Aktivna zona
Aktivna zona
objavljuje Javni poziv za izbor 10 ekipa od po 3 mlada člana/ce (od 16 do 35 godina starosti) sa Cetinja, koje imaju ideju i želju da pokrenu određenu preduzetničku aktivnost u oblasti turizma.
 
Aktivna zona poziva sve mlade ljude sa Cetinja koji imaju ideju i želju da pokrenu određenu preduzetničku aktivnost u oblasti turizma da prijave svoje ekipe (ekipe po tri člana/ce) za učešće na radionicama u okviru kojih bi stekli potrebno znanje i vještine u pisanju biznis plana i pokretanju svoje preduzetničke ideje u oblasti turizma.
 
Radionice će se organizovati u dva modula. U okviru prvog modula učesnici će steći osnovna znanja o izradi biznis plana, dok bi u okviru drugog modula započeli izradu svog biznis plana uz mentorsku podršku predavača (eksperata u oblasti turizma), koja će biti pružena putem pojedinačnih online konsultacija sa mentorom. Izabrani učesnici/ce su u obavezi da učestvuju na oba modula radionica, kako bi dobili sertifikat o učešću.
 
Način odabira učesnika/ca:
Pravo učešća imaju mladi ljudi (od 16 do 35 godina) sa Cetinja, (obavezno formiranje ekipa od po tri člana/ce) a koji imaju ideju i želju da pokrenu određenu preduzetničku aktivnost u oblasti turizma. Pojedinačne prijave neće biti razmatrane. Od učesnika/ca se očekuje inovativnost i proaktivnost u kreiranju biznis ideje, a koja je usko vezana za pružanje usluga/proizvoda u oblasti turizma, pri čemu će tri najbolje biznis ideje biti vrijedno nagrađene.
 
Ohrabrujemo prijave mladih žena, ali i mladih iz drugih osjetljivih grupa (OSI, RE populacija, LGBTIQ+ i dr.), a prednost će imati prijave mladih ljudi koji nijesu do sada imali priliku da učestvuju na sličnim aktivnostima.
 
Kriterijumi za odabir ekipa su: inovativnost i održivost početne preduzetničke ideje, motivacija članova/ca ekipa za učešćem na radionicama.
 
Datumi i lokacije:
Prvi modul obuke će biti organizovan na Ivanovim koritima u hotelu Monte Rosa (od 07. do 09. oktobra), dok će se drugi modul organizovati u Biznis inkubatoru na Cetinju (od 21. do 23. oktobra). Troškovi smještaja u hotelu Monte Rosa, kao i besplatan prevoz, biće obezbijeđen za sve učesnike/ce seminara.
 
Način prijavljivanja:
Prijava se vrši putem online formulara, kojem se pristupa putem sljedećeg LINKA, najkasnije do 05.10.2022. godine (do 23:59h). Prijave pristigle nakon ovog roka neće biti razmatrane.
 
Opis projekta:
Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta „Znanja i vještine za preduzetničke potencijale mladih“, podržanog od Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2). Opšti cilj projekta je povećati nivo zaposlenosti mladih u prijestonici Cetinje, sa posebnim akcentom na omogućavanje uslova za osamostaljivanje, ekonomsku nezavisnost i stabilnost, kroz sistemsku podršku lokalne zajednice.
 
Aktivnosti ovog projekta sastoje se iz tri ključne komponente: - Realizaciju radionica za razvoj preduzetništva u oblasti turizma za mlade na Cetinju - dvije dvodnevne obuke za mlade (30 mladih) sa Cetinja za kreiranje biznis planova u oblasti turizma, budući da je turizam prepoznat kao ključna privredna grana grada sa velikim potencijalom za razvoj; - Organizovanje specijalizovanih obuka za mlade sa Cetinja iz oblasti kodiranja, dizajna i social media marketinga (koje predstavljaju popularna nova zanimanja kod mladih, ali i veliki potencijal za razvoj znanja i vještina za samostalan ili rad kod poslodavca); - Kreiranje preporuka za formiranje Fonda za zapošljavanje mladih - ova aktivnost se vezuje za namjeru lokalne uprave da formira lokalni Fond za zapošljavanje mladih, putem kojeg će dodjeljivati finansijsku i tehničku podršku mladim ljudima, a cilj aktivnosti je da se kreiraju kvalitetne preporuke za rad tog Fonda.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.