slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Dijalozi za Digitalnu Agendu: Predstavljen Vodič za klubove digitalne i medijske pismenosti u srednjim školama

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

Dijalozi za digitalnu agendu
U okviru lokalnih dijaloga za Digitalnu agendu razgovarali smo o klubovima za digitalnu i medijsku pismenost, i predstavili Vodič za njihovo uspostavljanje u srednjim školama.
 
Aktivna zona je u okviru projekta "Lokalna inicijativa za Digitalnu Agendu" kreirala Vodič za klubove digitalne i medijske pismenosti u srednjim školama, a tome je prethodilo online i desk istraživanje, putem kojeg su prikupljene korisne informacije o tome šta mladi misle o toj oblasti, te koji su primjeri dobre prakse u Crnoj Gori i regionu, a koji bi mogli da budu primjenjivi za srednje škole. Publikacija je predstavljena i na Cetinju, gdje su istog dana predstavljene i Preporuke za sadržaj novog lokalnog akcionog plana za mlade u tom gradu, rekao je Miloš Marković, izvršni direktor Aktivne zone.
 
Na pomenutom događaju smo govorili i o digitalnim vještinama osnovaca, ali i o značaju vršnjačke edukacije kada je u pitanju ova oblast.
 
Zajedno sa Aktivna Zona NVO ROM " Koračajte sa nama - Phiren Amenca" NVO Centar za omladinsku edukaciju i drugim članicama #ICEDA mreže nastavljamo da radimo na podsticanju institucija i obrazovnih ustanova da na različite načine omoguće usvajanje neophodnih digitalnih vještina kako bi mladi, i svi drugi građani, mogli u potpunosti da koriste benefite dostupne tehnologije, kazala je Snežana Nikčević iz NVO 35 mm.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.