slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu - Konkurs za podršku projektima

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

Konkurs Odgovorno i solidarno
Fond za aktivno građanstvo
u partnerstvu sa Udruženjem roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ i Aktivnom zonom, realizuje program "Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu", koji finansira Evropska unija.
 
Opšti cilj je jačanje kapaciteta organizacija građanskog društva da budu profesionalni, učinkoviti, odgovorni i nezavisni akteri - naročito pružalaca socijalnih usluga i omladinskih organizacija. U skladu sa tim, krajnji korisnici projekta će biti mladi i ranjive grupe, pogođene ekonomskim i socijalnim posljedicama Covid-19 pandemije u Crnoj Gori.
 
U okviru programa, otvoren je konkurs za podršku projektima organizacija građanskog društva koji ima dva specifična cilja:
  1. promovisanje inovativnih pristupa najugroženijim grupama, posebno grupama pogođenim posljedicama pandemije - uključujući mlade,djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, naročito van glavnog grada, u manje razvijenim oblastima.
  2. promovisanje uloge kompetentnih, transparentnih, učinkovitih i odgovornih aktera među omladinskim i organizacijama koje pružaju socijalne usluge.
 
Ukupan iznos sredstava za raspodjelu iznosi €120,000, i biće ravnomjerno podijeljen u okviru dvije kategorije – obije po €60,000.
 
Iznos koji može biti dodijeljen za pojedinačni projekat će se kretati u rasponu od najmanje €5,000 do najviše €20,000.
 
Detaljne informacije nalaze se u Smjernicama za aplikante, a prijavni paket sadrži Prijavni formular i Formular za budžet.
 
Rok za dostavljenje prijedloga projekata je 1.april 2022. do 12 časova.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.