slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Poziv za srednjoškolce/ke sa Cetinja za učešće na praktičnim obukama za zapošljavanje

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

Poziv za mlade Od škole do posla
(Cetinje, 16.02.2022. godine) Aktivna zona, uz finansijsku podršku predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, a u okviru Programa „Od škole do posla“, poziva učenike/ce srednjih škola sa Cetinja (treći i četvrti razred) da se prijave za učešće na obukama koje se realizuju kroz tri modula (karijerno savjetovanje, preduzetništvo i učenje kroz praktičan rad), a u cilju usmjeravanja i osposobljavanja adolescenata za buduće radne angažmane.
 
Opis projekta:
Jedan od ključnih problema sa kojima se suočavaju mladi u Crnoj Gori, ali i u Cetinju, jeste visok stepen nezaposlenosti. Aktivna zona već nekoliko godina sprovodi aktivne mjere u cilju mapiranja i rješavanja problema u oblasti njihovog zapošljavanja, te ovaj projekat predstavlja dodatni napor organizacije koji ima za cilj da ih pripremi za različita radna angažovanja. U okviru projekta sprovodimo istraživanje o tome šta mladi misle o prilikama i preprekama u procesu zapošljavanja (putem fokus grupa), ali i istražujemo dostupne javne politike lokalne uprave u ovoj oblasti. Cilj je pripremiti minimum deset ključnih preporuka za kreiranje boljih uslova za zapošljavanje mladih u našem gradu. Sastavni dio ovog projekta predstavljaju i obuke u okviru tri modula, gdje će srednjoškolci/ke imati priliku da steknu osnovna znanja i vještine potrebne za zaposlenje.
 
Termini i opis modula:
I modul - Karijerno savjetovanje (03 - 06. marta 2022. godine): Tokom trodnevne obuke, učesnici/ce će steći ključne vještine potrebne za posao. Tokom tri dana obuke naučiće šta je poslovna komunikacija, kako da napišu CV i motivaciono pismo i kako da se pripreme za razgovor za posao. Poseban akcenat će biti stavljen na prepoznavanje interesovanja mladih i usmjeravanje na nastavak obrazovnog usavršavanja.
II modul - Preduzetništvo (14 - 15. marta 2022. godine): U okviru ovog mogula, učesnici/ce seminara će steći osnovna znanja o pripremi biznis planova i izvorima finansiranja za njihove biznis ideje. Mladima će se predstaviti plaforme putem kojih mogu dobiti podršku za pokretanje sopstvenog biznisa, a finalni rezultat ovog modula će biti napisan prvi biznis plan.
III modul - Učenje kroz praktičan rad (21 - 22. mart 2022. godine): Učesnici/ce će imati priliku da NA dva dana posjete neke od uspješnih cetinjskih preduzetnika/ca, informišu se o njihovom radu i učestvuju u praktičnoj obuci, upoznaju se prilikama i izazovima sa kojima su se mladi preduzetnici susreli tokom pokretanja sopstvenog biznisa.
 
Lokacije:
Prvi modul obuke će biti organizovan na Ivanovim koritima u hotelu Monte Rosa, dok će se drugi modul organizovati u Biznis inkubatoru na Cetinju. Kada je riječ o trećem modulu, mladi će posjetiti uspješne cetinjske preduzetnike/ce.
 
Način prijavljivanja:
Pravo prijavljivanja imaju srednjoškolci/ke iz tri srednje škole sa Cetinja (JU Gimnazija, Srednja stručna škola Cetinje i Srednja likovna škola ,,Petar Lubarda''), a koji pohađaju treći ili četvrti razred. Prijava se vrši putem online formulara, kojem se pristupa putem sljedećeg linka, najkasnije do 01.03.2022. godine (do 23:59h).
 
Napomene:
Izabrani mladi učesnici/ce su obavezi da pohađaju sva tri modula ove obuke, kako bi im se uručio sertifikat.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.