slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Aktivna zona: Novu lokalnu samoupravu čeka dosta posla

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

Aktivna zona logo
(Cetinje, 15.02.2022. godine) Aktivna zona pozdravlja konstituisanje novog saziva Skupštine Prijestonice Cetinje i čestita g-đi Mileni Vujačić na izboru za predsjednicu Skupštine Prijestonice Cetinje. Vujačić ima priliku da dokaže kako mlade osobe mogu doprinijeti bržem razvoju zajednice, a većim senzibilitetom prema pitanjima mladih može uticati na rješavanje njihovih mnogobrojnih problema.
 
Čestitamo svim učesnicima posljednjih lokalnih izbora na doprinosu mirnom i demokratskom procesu, što budi nadu u brzi izlazak iz krize i uspostavljanje normalnog funkcionisanja lokalne samouprave koja treba da bude na usluzi svim građanima.
 
Naša organizacija već deset godina djeluje na Cetinju i bavi se pitanjima iz oblasti odgovornosti lokalne samouprave, učešća građana u procesima donošenja odluka, razvoja filantropije i volonterizma/građanskog aktivizma kod mladih, te neformalne edukacije i informisanosti građana.
 
U okviru programa ,,Znam koga biram'' naša organizacija je pratila predizborne kampanje svih učesnika posljednjih lokalnih izbora na Cetinju, a u fokusu su bili mladi. Svim učesnicima izborne trke smo postavili set pitanja koja su se odnosila na ideje za poboljšanje položaja mladih u Cetinju. Nadamo se da će ciljevi nove lokalne uprave korespondirati sa mnogobrojnim obećanjima datim javnosti. Mladim ljudima je potrebno obezbijediti podršku u obrazovanju i zapošljavanju, odnosno pokretanju sopstvenog biznisa, kao i stvoriti uslove za ekonomsku i stambenu nezavisnost. Takođe, potrebno je povećati nivo učešća mladih u procesima donošenja odluka, kreirati kvalitetne kulturne i sportske sadržaje kako bi mladi slobodno vrijeme provodili na kvalitetniji način.
 
Jedna od ključnih ideja koju smo predložili bivšoj lokalnoj upravi se odnosila na uspostavljanje ,,Fonda za zapošljavanje mladih'' putem kojeg bi se, u okviru tri programa, dodjeljivala finansijska podrška zapošljavanju mladih: podrška u pokretanju sopstvenog biznisa, podrška poslodavcima u zapošljavanju mladih i aktivniji pristup rješavanju problema nezaposlenosti mladih iz marginalizovanih grupa (mladi OSI, žene i mladi RE populacije). Nadamo se da će ovaj Fond biti osnov ili ključni mehanizam nove vlasti za uspostavljanje podrške zapošljavanju mladih u Cetinju.
 
Kada je riječ o radu Skupštine Prijestonice Cetinje, Aktivna zona je više puta podnosila inicijative za poboljšanje otvorenosti i transparentnosti u radu. Naši prijedlozi su se odnosili na uspostavljanje direktnog prenosa zasijedanja lokalnog parlamenta, organizaciju ,,otvorenih dana Skupštine'', poboljšanje preglednosti veb stranice i dostupnosti akata od ključnog interesa za građane, a to će biti okosnica našeg daljeg zalaganja za kvalitetniju lokalnu samoupravu.
 
Već petu godinu zaredom, naša organizacija prati primjenu Zakona o Prijestonici, sa posebnim akcentom na realizaciju projekata iz godišnjih Planova za razvoj grada, putem kojih bi na Cetinju trebalo da se realizuju projekti u vrijednosti do osam miliona eura na godišnjem nivou. Uskoro ćemo objaviti i Analizu primjene Zakona o Prijestonici sa mapiranim problemima i ključnim preporukama za poboljšanje primjene ovog Zakona, koje bi novoj lokalnoj upravi mogle poslužiti da na najbolji način iskoristi ovaj mehanizam podrške razvoju grada.
 
Takođe, u okviru platforme ,,Popravi Cetinje'', naša organizacija prati infrastrukturni razvoj grada, a u dosadašnjem radu smo uočili nekoliko ključnih problema koje je potrebno hitno riješiti: na Cetinju je potrebno ubrzanom procedurom riješiti tretman otpadnih voda, tako što će se kreirati i sprovesti dugoročni plan za rješavanje tog decenijskog problema; Prijestonica Cetinje bi trebalo da obezbijedi građanima mogućnost za reciklažu, izgradnjom tzv. ,,Reciklažnog dvorišta''; problem velikog broja pasa lutalica je moguće riješiti uspostavljanjem lokalnog skloništa za napuštene životinje; a potrebno je rekonstruisati Mojkovačku ulicu, kako bi se omogućio bezbjedan saobraćaj za vozače i pješake.
 
Tim Aktivne zone stoji na raspolaganju, kao i do sada, za pružanje podrške lokalnoj samoupravi u svim sferama našeg djelovanja, sa akcentom na učešće građana u procesima donošenja odluka, transparentnost i otvorenost u radu lokalne samouprave, planiranje i razvoj infrastrukture, bolji položaj mladih, ali i druga pitanja od važnosti za lokalnu zajednicu.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.