slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

U cetinjskim srednjim školama uskoro klubovi za digitalnu i medijsku pismenost

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

LIDA Obuka
(Cetinje, 06.12.2021. godine) Aktivna zona je tokom vikenda u Budvi organizovala obuku o digitlanoj i medijskoj pismenosti za profesore i učenike triju srednjih škola sa Cetinja. Ova obuka se organizovala u okviru projekta ,,Lokalna inicijativa za Digitalnu Agendu - #LIDA'', a jedna od glavnih projektnih aktivnosti se odnosi na formiranje klubova za digitalnu i medijsku pismenost mladih srednjoškolaca.
 
Digitalna agenda predstavlja plan Evropske unije koji se odnosi na viziju, ciljeve i prioritetne aktivnosti koje će biti utvrđene u strateškim dokumentima EU, a u okviru: bezbjednosti na internetu, zaštitu ličnih podataka, pristupačnost, povezanost, digitlnu i medijsku pismenost, te digitalnu ekonomiju. Cilj agende je podrška tranziciji EU i Zapadnog Balkana u digitalnu ekonomiju i ostvarenje dobrobiti digitalne transformacije, kao što su: brži ekonomski rast, više zaposlenih i bolje usluge.
 
Cilj našeg projekta je da poveže svijet tehnologije i medija sa srednjim školama na Cetinju, kako bi iste što kvalitetnije iskoristile mogućnosti koje nove tehnologije pružaju, pokrivajući aktuelne teme digitalnog obrazovanja i medijske pismenosti, odnosno Digitalne agende. Projektne aktivnosti se odnose na unapređenje znanja zaposlenih i mladih u srednjim školama na Cetinju o Digitalnoj agendi i mogućnostima uključivanja digitalne i medijske pismenosti u vannastavne aktivnosti.
 
Druga komponenta projekta se odnosi na informisanje šire javnosti o planovima Digitlane Agende, putem našeg medijskog partnera na projektu - lokalnog javnog servisa RTV Cetinje. Takođe, u okviru projekta će se pripremiti set preporuka za unapređenje planova i programa za rad srednjih škola na Cetinju, koji se odnose na oblasti obuhvaćene Digitalnom agendom, kao i integrisanje Digitalne agende u novi Lokalni akcioni plan za mlade na Cetinju.
 
Na obuci su profesori i učenici: JU Gimnazije, Srednje stručne škole i Srednje likovne škole ,,Petar Lubarda'' stekli osnovna znanja o Digitalnoj agendi i planovima Evropske Unije u toj oblasti, sa akcentom na proces digitalne transformacije i njen značaj za obrazovanje, primjerima dobre prakse i dostupnim resursima za korišćenje kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.
 
Takođe, učesnici seminara su se upoznali sa značenjem, značajem i oblastima koje obuhvata digitalna i medijska pismenost. Profesori i učenici su tokom obuke mapirali potencijalne aktivnosti za rad klubova za digitalnu i medijsku pismenost, koji će se formirati početkom naredne godine, u saradnji sa pomenute tri škole, nakon potpisivanja sporazuma o saradnji.
 
*Obuka je organizovana u okviru projekta ,,Lokalna inicijativa za Digitalnu agendu'', koji sprovodi Aktivna zona, uz finansijsku podršku obezbijeđenu u okviru regionalnog programa „Povećanje učešća građana na polju Digitalne agende – ICEDA“ koji sprovode Fondacija Metamorfosis (Severna Makedonija), Open data Kosovo (Kosovo), Akademija za eUpravu (Estonija), CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Srbija), NVO 35mm (Crna Gora) i Levizja Mjaft! (Albanija), uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.