slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Aktivna zona pristupila Mreži za povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende - ICEDA

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

ICEDA Grant Scheme 1
(Podgorica, 11.10.2021. godine) Održan je prvi sastanak sa predstavnicima četiri organizacije civilnog sektora koje su se kao dobitnice grantova u okviru šeme malih grantova LOT 2: Inicijative za zagovaranje Digitalne agende, pridružile nacionalnoj ICEDA mreži.

Mreža je formirana u okviru projekta ICEDA (Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende - ICEDA), i trenutno je čini devet organzacija. Novopridružene organizacije su NVO Akcija za socijalnu pravdu, NVO Aktivna zona, NVO Centar za političku edukaciju i NVO Roditelji, a njihovi medijski partneri tokom implementacije projekata će biti Mreža za istraživanje kriminala i korupcije – LUPA, Radio Televizija Cetinje, i portali Onogošt i Roditelji.me.

Osim pomenutih organizacija, ICEDA mrežu u Crnoj Gori čine NVO 35mm kao nacionalni partner na projektu; Centar za Omladinsku edukaciju (u saradnji sa NVO NEST), NVO Super Hub i NVO Koračajte sa nama- Phiren Amenca koji su prethodnih mjeseci formirali 3 e-centara za podršku građanima pri korišćenju dostupnih e-servisa.

Cilj ICEDA projekta je povećanje upotrebe e-usluga i omogućavanje svim građanima regiona da iskoriste benefite digitalne transformacije. Stoga će se kroz ICEDA projekat realizovati promocija Digitalne agende i davati doprinos u rješavanju pitanja koji onemogućavaju široku upotrebu e-usluga uz uvođenje novih i kvalitetnih usluga na svim nivoima. Formirana nacionalna mreža će osnažiti saradnju između civilnog sektora i državnih institucija, što će dalje za cilj imati inkluzivnu digitalnu agendu usredsređenu na građane.

U narednom periodu u Crnoj Gori će se sprovoditi četiri projekta čiji je cilj da podstaknu promjene kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, kroz adresiranje specifičnih legislativnih okvira, ali i kroz direktnu komunikaciju sa institucijama i građanima.

Koristeći različite formate za uključivanje relevantnih interesnih strana, ali i podršku medija u promociji i edukaciji različitih ciljnih grupa o temama koje se tiču Digitalne agende, novopridružene organizacije će raditi na unapređenju kvaliteta dostupnih elektronskih servisa, kreiranju novih, ali i unapređenjenju nivoa znanja i digitalnih vještina koje su neophodne za iskorišćavanje svih benefita koje donosi digitalna transformacija.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.