slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Reagovanje: Pošto je bioskop, zapravo?

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

Reagovanje Aktivne zone Pošto je bioskop sajt
(Cetinje, 15.07.2021. godine) Aktivna zona prati primjenu Zakona o Prijestonici od njegovog usvajanja. Sa posebnim fokusom pratimo realizaciju zakonom predviđenih obaveza Prijestonice Cetinje, a prije svega uspješnost realizacije godišnjih Planova za razvoj grada.
 
Detalji o posljednjem istraživanju o primjeni Zakona će biti dostupni u našoj Analizi primjene Zakona o Prijestonici, koji ćemo objaviti u septembru tekuće godine.
 
U međuvremenu, našu pažnju je privuklo nedavno saopštenje kabineta gradonačelnika Prijestonice (09.07.2021. godine), kojim se najavljuju tenderi za realizaciju mnogobrojnih razvojnih projekata, a između ostalih i projekat revitalizacije bioskopa u našem gradu. U februaru tekuće godine, putem zahtjeva za slobodan pristup informacijama, koji smo uputili Prijestonici Cetinje, zatražili smo informacije o tome šta se desilo sa inicijativom za uspostavljanje prikazivačke djelatnosti na Cetinju.
 
Tom prilikom smo dobili odgovor da se prostorije lokalnog Crvenog krsta razmatraju kao pogodne za uspostavljanje pomenute djelatnosti, što se može potvrditi pismom namjere Sekretarijata za kulturu, sport i mlade upućenom Crvenom krstu u junu prethodne godine, u koji imamo uvid. Crveni krst pozitivno odgovara na namjeru Sekretarijata da novi biskop smjesti u njihovim prostorijama, pa je u skladu sa tim i podnijeta inicijativa Sekretarijata tadašnjem Ministarstvu kulture Crne Gore. Ubrzo nakon toga, a uoči parlamentarnih izbora krajem avgusta prošle godine, Ministarstvo kulture, koje zastupa ministar Aleksandar Bogdanović, JU Filmski centar Crne Gore, koji zastupa direktor Sehad Čekić i Prijestonica Cetinje, koju zastupa gradonačelnik Aleksandar Kašćelan, potpisuju Ugovor o sufinansiranju projekta revitalizacije bioskopa u Prijestonici Cetinje.
 
Ovim ugovorom je predviđena saradnja između pomenutih potpisnika, a u cilju uspostavljanja bioskopa u Prijestonici Cetinje i njegovog opremanja savremenom tehnikom u cilju revitalizacije redovne prikazivačke djelatnosti. U ugovoru se navodi da se ova inicijativa sprovodi u skladu sa Nacionalnim programom razvoja kinematografije 2018-2023, kao i Programom razvoja kulture 2016-2020.
 
Ugovorom je predviđena finansijska podrška Ministarstva i Filmskog centra u iznosu od 80.000 eura ukupno, odnosno 30.000 eura koje će obezbijediti Ministarstvo, dok 50.000 eura obezbjeđuje Filmski centar. Uplata pomenutih sredstava je trebalo da bude izvršena najkasnije do 31. marta tekuće godine, ali po svemu sudeći do toga nije došlo.
 
U posljednjem saopštenju kabineta gradonačelnika Prijestonice o realizaciji projekata iz Plana razvoja za 2021. godinu navodi se da će se za revitalizaciju bioskopa u našem gradu izdvojiti čak 200.000 eura, što iznosi mnogo više od planiranih 80.000 eura. Interesantno je da se projekat revitalizacije bioskopa ni ne nalazi u Planu razvoja Prijestonice Cetinje za tekuću godinu, što je slučaj sa mnogim projektima koji se ad-hoc pojavljuju i uklanjaju sa liste projekata godišnjih Planova za razvoj grada, što onemogućava praćenje uspješnosti realizacije planova. Osim informacija dostupnih u pomenutom ugovoru, nigdje se ne mogu pronaći informacije o održivosti ove inicijative. Ko će rukovoditi bioskopom? Da li će to podrazumijevati osnivanje nove institucije? Da li će se zaposliti nova lica, ali i odgovori na druga pitanja bitna za rad i razvoj prikazivačke djelatnosti u našem gradu.
 
Kratkom analizom okolnosti u okviru kojih se diskusija o primjeni Zakona o Prijestonici aktuelizuje, utvrdili smo da se te okolnosti najčešće mogu povezati sa predizbornim kampanjama. Naime, Zakon je usvojen samo nekoliko mjeseci prije lokalnih izbora 2009. godine, zatim su usvojene izmjene i dopune Zakona samo mjesec prije lokalnih izbora 2013. godine, a dva mjeseca prije lokalnih izbora 2017. godine usvajaju se izmjene i dopune Zakona koje predviđaju i finansijsku podršku razvoju grada. Indikativan je i posljednji osvrt na realizaciju planiranih projekata, od kojih pojedini na realizaciju čekaju i duže od četiri godine.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.