slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Znam koga biram 2.0: Partijski okršaji prioritet u odnosu na diskusiju o razvoju grada

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

znam koga biram veb
(15.03.2021. godine) Aktivna zona je nedavno pokrenula program ,,Znam koga biram 2.0'' u okviru kojeg realizuje aktivnosti usmjerene ka analizi doprinosa odbornika i političkih partija razvoju grada, njihovog odnosa prema ključnim pitanjima zajednice i komunikaciju sa građanima.
 
Ovaj program smo pokrenuli još 2017. godine, kada smo uoči lokalnih izbora organizovali javne diskusije sa predstavnicima političkih partija, kandidatima za pozicije odbornika u lokalnom parlamentu. Diskusije su bile veoma posjećene, a građani su bili u mogućnosti da učestvuju u direktnoj diskusiji sa političarima.
 
Ove godine smo odlučili da program dopunimo sa još nekoliko komponenti, a između ostalog to je informativna kampanja putem društvenih mreža o radu aktuelnog saziva Skupštine Prijestonice Cetinje. Takođe, pratimo rad lokalnih odbora političkih partija koje će učestvovati na izborima, uključujući njihove programe, način sprovođenja kampanje, komunikaciju sa građanima i druge pojedinosti bitne za građane/ke Cetinja.
Na grafikonima, koje smo objaviljivali prethodnih mjeseci, predstavili smo podatke koje smo prikupili putem zahtjeva za slobodan pristup informacijama, kao i desk istraživanjem objava na društvenim mrežama i u medijima.
 
Podrška, prioriteti i komunikacija sa građanima - Lokalni odbori političkih partija na društvenoj mreži Facebook:
 
Putem istraživanja zvaničnih Facebook stranica, koje lokalni odbori političkih partija najčešće koriste za komunikaciju sa građanima, utvrdili smo da najveći broj pratilaca ima Cetinjska URA (5516), zatim SDP - Da zivi Cetinje (2492), Odbor DPS Prijestonice (1503); STARA GARDA LSCG (995), Socijaldemokrate Cetinje (475), dok Demokrate Crne Gore nemaju posebnu stranicu namijenjenu lokalnom nivou. Ovaj podatak naravno ne predstavlja stvarnu podršku ovim političkim partijama, budući da nije moguće utvrditi prebivalište ili validnost naloga koji su zapratili stranice političkih partija.
 
Kada je riječ o prioritetnim temama koje lokalni odbori političkih partija na Cetinju predstavljaju putem objava na zvaničnim Facebook stranicama, prioritet imaju teme koje se odnose na nacionalni nivo. Naime, Odbor DPS Prijestonice je na svojoj Facebook stranici objavio ukupno 156 objava tokom 2020. godine, od kojih je 85 objava (54,49%) posvećeno nacionalnim temama, dok je 71 objava (45,51%) posvećena lokalnim temama. Najviše je objavljivala stranica SDP - Da živi Cetinje, ukupno 287 objava, 185 (64,46%) o nacionalnim temama i 102 (35,54%) objave o lokalnim temama. Cetinjska URA je objavila ukupno 193 objave, od kojih je 128 (66,32%) o nacionalnim temama i 65 (33,68%) o lokalnim temama. Stara garda LSCG je tokom 2020. godine objavila ukupno 57 objava, od kojih se većina odnose na nacionalne teme 54 obave (94,74%). Socijaldemokrate Cetinje nijesu objavili nijednu vijest tokom 2020. godine. Budući da se radi o stranicama koje su kreirane sa svrhom da se partije približe lokalnom stanovništvu, zanimljivo je da su lokalni odbori partija ipak više fokusirani na nacionalne teme.
 
Ispitali smo koje su to najčešće teme o kojima pišu odbori političkih partija na Cetinju, a tokom 2020. godine. Najčešći sadržaj je, što je i očekivano, politički marketing (spotovi za promociju partije i ostali promotivni materijali). Po broju objava ove prirode, prednjači SDP - Da živi Cetinje sa 102 objave, odnosno 35,54% od ukupnog broja objavljenih informacija, zatim Cetinjska URA sa 64 objave, tj. 33,16%, Odbor DPS Prijestonice sa 46 objava, odnosno 29,49%, te Stara garda LSCG sa 6 objava, odnosno 10,53% od ukupnog broja objava.

Ove stranice su u najvećem broju lokalni odbori koristili i da se sučeljavaju, pa je očigledan i veliki broj objava koje smo sortirali kao ,,međupartijske okršaje''. Ovo je druga najpopularnija tema na Facebook stranicama lokalnih odbora političkih partija. Takođe, istraživanjem sadržaja koje partije objavljuju na lokalnom portalu RTV Cetinje, uočili smo da se većina reagovanja političkih partija odnosi na međupartijske okršaje, a ne na iniciranje diskusija koje se odnose na razvoj grada.
 
Nedovoljno se piše o lokalnoj infrastrukturi, ekonomiji, kulturi, istoriji, bezbjednosti, kao i o drugim temama koje se direktno tiču građana/ki Cetinja. Naime, o lokalnoj ekonomiji ima ukupno 30 objava, što čini samo (4,33%) od ukupnog broja objavljenih informacija na svim stranicama. Takođe, o lokalnoj infrastrukturi je objavljeno samo 33 objave, što je (4,76%), zatim o istoriji 22 objave (3,17%), o kulturi 7 objava (1,01%), i lokalnoj bezbjednosti samo 6 objava (0,87%).
 
Koliko nas košta politika?
 
Građane Cetinja su troškovi sprovođenja kampanja političkih partija uoči lokalnih izbora 2017. godine koštali 8.869 eura. Takođe, istražili smo i koliko nas je koštalo obezbjeđivanje uslova za redovan rad političkih partija na Cetinju, a za period od tri godine (2018, 2019. i 2020. godinu). Ova sredstva se političkim partijama isplaćuju u skladu sa Zakonom o finansiranju političkh subjekata i izbornih kampanja, a za potrebe funkcionisanja lokalnih kancelarija (troškovi zarada, administrativni i kancelarijski troškovi, režijski troškovi i dr.). Po ovom osnovu, najviše je prihodovao lokalni odbor DPS Cetinje (31.255,48 eura), zatim, lokalni odbor Demokrata (12.984,41 eura), lokalni odbor SDP (9.628,61 eura), lokalni odbor GP URA (6.980,68 eura), Stara garda LSCG (4.513,32 eura) i lokalni odbor SD (2.749,08 eura), odnosno ukupno: 68.111,58 eura.
 
Najaktivniji i najneaktivniji odbornici Skupštine Prijestonice Cetinje tokom 2020. godine:
 
Najaktivniji odbornik je Danilo Mrvaljević iz Demokratske Crne Gore, sa čak 44 diskusije, četiri podnijeta amandmana, šest odborničkih pitanja i jednom predloženom inicijativom. Pored njega, kao najaktivniji odbornici, prema broju diskusija i prisustvu su: Nikola Đurašković iz SDP; Borislav Pravilović, Milovan Janković i Silvana Radonjić iz DPS. Pet najneaktivnijih odbornika/ca Skupštine su: Marko Andrić i Željko Vušurović (Stara garda LSCG), koji bojkotuju sjednice parlamenta; Ivan Ivanović (Socijaldemokrate); Boban Krstev (Demokratska Crna Gora); i Marjan Stojanović (nezavisni odbornik).
 
Nasuprot velikom broju diskusija (248), čiji se efekti ne mogu procijeniti, veoma je mali broj podnijetih konkretnih inicijativa, amandmana, kao i odborničkih pitanja. Naime, podnijeta je ukupno jedna inicijativa/odluka, sedam amandmana i 11 odborničkih pitanja. Tokom cijele prethodne godine, odbornici/ce su zasijedali ukupno oko 39 sati.
 
,,Kume i kumovi'' Cetinja:
 
Veoma je interesantno što su samo članovi kluba odbornika DPS u lokalnom parlamentu bili predstavnici građana i Skupštine na vjenčanjima tokom prethodne tri godine. Naime, najčešće je činu vjenčanja, a u ime Skupštine, prisustvovao bivši odbornik DPS-a (trenutno nezavisni odbornik) Marjan Stojanović i po tom osnovu prihovodao ukupno 1.512,00 eura. Zatim, Jovana Draganić, koja je prihodovala 756,00 eura; Dejana Dizdar (450,00 eura); Zorica Martinović (162,00); Silvana Radonjić (54,00 eura) i Aleksandra Brajović (36,00 eura).
 
* Podatke koji se odnose na prisustvo i aktivnost odbornika dobili smo od Službe Skupštine Prijestonice Cetinje, a na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Takođe, na isti način smo došli i do podataka o finansijskom poslovanju političkih partija, dok smo podatke o komunikaciji političkih partija sa građanima i prioritetnim temama dobili istraživanjem zvaničnih Facebook stranica lokalnih odbora političkih partija.
 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.