slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Organizovan seminar: Izoluj ekstremizam

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

izoluj ekstremizam seminar
(Podgorica, 01.03.2021. godine) Nevladine organizacije Crnogorska organizacija za samostalnost i mobilnost omladine iz Podgorice i Aktivna zona sa Cetinja, organizovale su tokom proteklog vikenda seminar za mlade ,,#IzolujEkstremizam'', na Ivanovim koritima.

 

Seminar se organizovao u okviru istoimenog projekta, a uz finansijsku podršku organizacije Forum MNE i partnerskih organizacija iz regiona, koje realizuju program „Zajednice na prvom mjestu :Kreiranje hub-a organizacija civilnog društva za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma – od prevencije do reintegracije“ , čiju realizaciju finansira Evropska unija i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija“ Crne Gore.

Projekat ,,#IzolujEkstremizam'' ima za cilj povećanje otpornosti zajednice na ekstremizam prvenstveno kroz smanjenje radikalnih i netolerantnih stavova kod mladih ljudi u Crnoj Gori. U okviru seminara je 15 mladih ljudi (od 18 do 25 godina) iz političkih partija, organizacija civilnog društva i medija, upoznato sa fenomenom ekstremizma u svijetu i kod nas. Mladi su kroz interaktivne radionice upoznati sa pojmom i definicijom, sličnim pojavama u društvu, te kako prepoznati i spriječiti radikalizaciju kod svojih vršnjaka. Mladi su razgovarali sa građanskim aktivistom i političkim analitičarem Markom Begovićem, a putem različitih radionica i istraživanjem društvenih mreža i medija u Crnoj Gori i regionu, prepoznali radikalne pojave, odnosno način izvještavanja medija koji, potencijalno i nažalost, može pomoći u radikalizaciji mladih.

Tokom seminara je snimljen i video zapis, koji će se koristiti tokom kampanje za propoznavanje i smanjenje stope ekstremizma kod mladih, koja će se realizovati putem društvenih mreza narednih mjeseci. Mladi su jako zadovoljni steknutim znanjem i poručuju da će u svojim sektorima raditi na međuvršnjačkoj edukaciji i informisanju mladih sa kojima rade o tome kako da prepoznaju, prijave ili spriječe radikalizaciju kod mladih.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.