slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 5

Inicijativa za osnivanje Saveza omladinskih organizacija Crne Gore

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

savez omladinskih organizacija cg
Više omladinskih organizacija pokrenulo je Inicijativu za osnivanje Saveza omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa i za mlade u Crnoj Gori, a u skladu sa Zakonom o mladima.
 
Naime, omladinske organizacije u Crnoj Gori već duži vremenski period nijesu povezane i nemaju zajednički glas povodom mnogobrojnih problema u omladinskoj politici, odnosno sveukupnom položaju mladih u društvu. U skladu sa novim Zakonom o mladima, u Crnoj Gori još uvijek ne postoji reprezentativni Savez omladinskih organizacija.
 
U skladu sa članom 20 Zakona o mladima, nevladine organizacije koje sprovode omladinsku politiku mogu osnovati savez tih nevladinih organizacija. Takođe, Zakonom se pojašnjava, reprezentativni savez je savez koji u svom sastavu ima više nevladinih organizacija koje sprovode omladinsku politiku, a najmanje 30, iz najmanje šest opština, od kojih su po dvije iz primorskog, središnjeg i sjevernog regiona, određeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj. Dodatno, reprezentativnost saveza nevladinih organizacija Ministarstvo utvrđuje na period od godinu dana, izdavanjem potvrde o reprezentativnosti.
 
Omladinske organizacije su pozvale svoje koleginice i kolege da se pridruže Inicijalnom odboru za osnivanje Saveza udruženja koja sprovode omladinsku politiku ili iskažu interesovanje za učešće u bilo kojem segmentu osnivanja Saveza. Cilj Inicijalnog odbora je da obezbijedi reprezentativnost Saveza u skladu sa Zakonom, da kreira osnivačke akte (Odluka o osnivanju, Statut i Pravilnik o radu), osmisli godišnji plan rada u pogledu jačanja kapaciteta i uspostavljanja partnerstava sa omladinskim organizacijama širom Crne Gore. Dolje potpisane omladinske organizacije žele obezbijediti transparentan proces osnivanja i mogućnost svih zainteresovanih da učestvuju u početnoj fazi formiranja Saveza.
 
Kako bismo na najbolji način prikupili podatke o zainteresovanim omladinskim organizacijama koje bi željele biti članice budućeg saveza ili bi učestvovale u samom procesu osnivanja, pripremli smo kratak formular gdje možete upisati kontakt informacije i opisati vaš mogući doprinos procesu osnivanja, a koji je potrebno ispuniti najkasnije do 15. novembra 2019. godine.

Spisak potpisnica Pisma namjere (abecedno):

- ALFA Centar
- Asocijacija Spektra
- CAZAS
- Centar za javne politike
- Centar za obuku i obrazovanje
- Crnogorska omladinska inicijativa
- Fondacija Budva
- Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija)
- Inicijativa mladih za ljudska prava
- LGBT Forum Progres
- MoMSIC Montenegro
- Naša budućnost
- NVO 35mm
- NVO Aktivna zona
- NVO Centar za omladinsku edukaciju
- NVO COSMO -Crnogorska organizacija za samostalnost i mobilnost omladine
- NVO DŽONATAN LIVINGSTON
- NVO Jesam
- NVO Lovćen
- NVO Mreža za promjene
- NVO Naša akcija
- NVO Pandora
- NVO Trening centar Taraba
- Omladinski klub Berane
- Omladinski klub Nikšić
- Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren Amenca"
- Savez slijepih Crne Gore
- Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

 

Inicijativi su se nakon obavljenog poziva pridružile i sljedeće organizacije: (06.11.2019)
- Centar za zaštitu i proučavanje ptica
- Mladiinfo Montenegro
- Centar za bezbjednosna, socioloska i kriminoloska istrazivanja - Defendologija
- Udruženje multiple skleroze Crne Gore
- NU STK SPIN Institut Konfucije
- Savez za djecu i mlade - KUĆA
- Centar za ekonomski prosperitet i slobodu - CEPS
- Unija mladih preduzetnika Crne Gore
- NVO KSENA
- Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore - UMHCG
- Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid, ADP-Zid
- Omladinski kulturni centar Herceg Novi
- Društvo sociologa Crne Gore
- NVO SAFRA "Studentski radio KRŠ"
- Savez slijepih Crne Gore
- NVU Autentik

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.